DÜNYAMA RENK KATANLAR

14 Ocak 2011 Cuma

ARABANIZ VAR MI? DİKKAT!

Do not turn on A/C immediately as soon as you enter the car! 
Arabaya biner binmez hemen klimayı açmayınız! 
Please open the windows after you enter your car and do not turn ON the air-conditioning immediately. According to a research done, the car dashboard, sofa, air freshener emits Benzene, a Cancer causing toxin (carcinogen- take note of the heated plastic smell in your car). In addition to causing cancer, it poisons your bones, causes anemia, and reduces white blood cells. Prolonged exposure will cause Leukemia, increasing the risk of cancer may also cause miscarriage. 

Arabanıza bindikten sonra lütfen camlarınızı açınız ve hemen klimayı açmayınız.(Özellikle yaz aylarında) Yapılan bir araştırmaya göre, arabanın gösterge paneli, koltuğu, Benzen yayan hava temizleyicileri (araba kokuları), Kansere sebep olan bir zehirdir (kanserojen - arabanız içinde ısınmış plastiklerin solunması olarak not alınmıştır). Kanser sebebine ilave olarak, kemiklerinizi zehirler, kansızlığa ve lösemiye sebep olur. Kanser riskinin artması ayrıca hamile bayanlarda düşüğe de neden olabilir.Acceptable Benzene level indoors is 50 mg per sq. ft. A car parked indoors with the windows closed will contain 400-800 mg of Benzene. If parked outdoors under the sun at a temperature above 60 degrees F, the Benzene level goes up to 2000-4000 mg, 40 times the acceptable level ... & the people inside the car will inevitably inhale an excess amount of the toxins. 

İç mekanlarda (kapalı ortamda) kabul edilebilir Benzen seviyesi her (0,093m2) sq. ft'de 50 mg dır. Pencereleri kapalı park etmiş bir arabanın içinde 400-800 mg Benzen içermektedir. Fakat 60 F ( 15,5 C derece) derece üzerinde bir sıcaklıkla güneşin altında park ettiyse Benzen seviyesi 2000 - 4000 mg üzerine çıkar. Bu da kabul edilebilir seviyenin 40 katıdır. Ve araba içine giren insanlar bu aşırı miktardaki zehri çaresiz bir şekilde içine çekerler.It is recommended that you open the windows and door to give time forthe interior to air out before you enter. Benzene is a toxin that affects your kidney and liver, and is very difficult for your body to expel this toxic stuff.

Arabanın içine girmeden önce camları açmanızı ve içerideki havanın dışarıya çıkmasına zaman verilmesi önerilir. Benzen böbrek ve karaciğerinizi etkileyen bir zehirdir ve bu zehirli maddenin vücudunuz tarafından dışarı atılması çok zordur."When someone shares something of value with you and you benefit from it, you have a moral obligation to share it with others"

"Eğer bir insan sizinle değerli bir bilgiyi paylaşırsa ve siz de bundan faydalanırsanız, sizin de bunu diğer insanlarla paylaşma gibi ahlaki göreviniz vardır."Bu mail bana kurs arkadaşım Rezzan hanımdan geldi. 
Lütfen yakınlarınızla paylaşın.

Esen kalın.

<:))


Hiç yorum yok: