DÜNYAMA RENK KATANLAR

16 Şubat 2010 Salı

NÜFUS CÜZDANINIZ KAYBOLURSA NE YAPARSINIZ.


"GAZETEYE kayıp ilanı veririm" dediğinizi duyar gibiyim.Bilmeyenler için anlatalım.

NE YAPILMALI?

Nüfus cüzdanınız kaybolunca ya da çalınınca, gazeteye ilan ve emniyet 
makamlarına haber vermek yeterli değil. Emniyet biriminden, "nüfus cüzdanının kaybolduğuna ya da çalındığına dair yazı veya tutanak" almak da yeterli 
değil.

Kaybolan ya da çalınan nüfus cüzdanı nedeniyle çeşitli sorunlar 
yaşanabiliyor.


Sözgelimi, cüzdanı çalan ya da bulan kötü niyetli kişiler;

- Bu kimlikle, şirket ya da şirketler kurabiliyorlar,

- Borç taahhütlerine girebiliyorlar,

- Sahte fatura düzenlemek suretiyle, yasa dışı gelir elde edebiliyorlar,

- Cep telefonu hattı alıp tehdit, şantaj, terör vb. amaçlı kullanabiliyorlar.

- Akla gelmeyecek bir çok olumsuz işte ya da faaliyette kullanabiliyorlar.


İşin acı tarafı, nüfus cüzdanı kaybolan ya da çalınan kişi, çoğu kez 
açılan davalardan haberdar olmamakta, hüküm giyebilmekte ve 
itiraz etmediği daha doğrusu edemediği kararlardan dolayı mağdur 
olabilmektedir. Hakkında çıkan arama kararı üzerine yakalanması 
sonucu da ciddi sorunlar yaşayabilmektedir.


Şimdi diyeceksiniz ki;

"Peki nüfus cüzdanı çalınınca veya kaybolunca başka ne yapacağız?"

Hemen yanıtlayalım;

"Vergi dairesine bildirimde bulunacaksınız."


BİLDİRİMİN ŞEKLİ

Çok kişi farkında değil. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Kimlik 
Numarası" 2007/1 No.lu İç Genelgesi var.

Bu genelgeye göre;

Gerçek kişiler, nüfus cüzdanlarının kaybolduğu veya çalındığını, bir 
dilekçe ile vergi dairesine bildirecek ve bu nüfus cüzdanı ile 
vergi dairelerinde mükellefiyet kaydı yapılmasının engellenmesini talep 
edecekler.


Bunun için; vergi mükellefi olanların bağlı oldukları vergi dairesine, 
olmayanların da herhangi bir vergi dairesine başvuruda 
bulunmaları gerekiyor.


Başvuru dilekçesi ekinde de; TC kimlik numarası belirtilmek suretiyle, 
nüfus cüzdanının kaybolduğu veya çalındığına dair 
gazete ilanı ile emniyet 
birimlerince düzenlenmiş belgenin aslı ibraz edilecek.


SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

Maliye Başmüfettişi Ahmet Ozansoy'un, Yaklaşım Dergisi'nin Şubat 2010 
sayısında yayımlanan makalesine göre; kayıp veya çalıntı nüfus 
cüzdanı bilgisinin, vergi dairesi sistemine girilmesiyle birlikte, bu 
nüfus cüzdanına dayanarak yapılacak mükellefiyet işlemleri 
engellenmiş oluyor.

Kayıp ya da çalıntı nüfus cüzdanı ile işlem yapıldığının sistem tarafından 
tespiti halinde, bilgisayar ekranında bununla ilgili 
"uyarı" gözüküyor. Nüfus cüzdanına da el konuluyor.Aman dikkat!

Nüfus cüzdanınız kaybolduğu ya da çalındığında, acilen vergi dairesine
başvurun.

Yoksa çok zor durumlarda kalabilirsiniz.

Şükrü Kızılot


Bu mail Selçuk Önalp'ten geldi.


Lütfen yakınlarınızı da bu konuda bilgilendirmeyi unutmayın.
Bu maili kendi listenizle paylaşın.

Günleriniz aydın ve sorunsuz olsun.

Sevgilerimle.
<:))
Vaktini varsa dinleyin ve izleyin.


Hiç yorum yok: